Biznesa SVID analīze

SVID-analīzePanākumi ikvienā biznesā ir atkarīgi no daudziem un dažādiem apstākļiem – biznesa vides faktoriem. Piemēram, no paša piedāvājuma konkurētspējas, no paša prasmēm un pieredzes, no konkurentiem, no biznesa ģeogrāfiskās atrašanās vietas un tml.

Tieši tāpat ir arī ar biznesu interneta vidē. Arī to ietekmē dažādi faktori, no kuriem dažus nav iespējams izmainīt un nākas vai nu pielāgoties, vai arī izvēlēties citu biznesa modeli. Tādēļ jebkurā biznesā (tradicionālajā vai internetā) vispirms ir veicama biznesa vides analīze, kuru pieņemts apzīmēt ar četriem burtiem. Latviešu valodā – SVID, angļu valodā – SWOT.

Katrs no burtiem (SVID) apzīmē konkrētā biznesa vidi ietekmējošo faktoru daļu (sektorus).

S – stiprās puses

Šajā sadaļā (sektorā) uzskaita tās paša prasmes, spējas un arī citus faktorus, kas labi piemēroti izvēlētajam biznesa veidam un var dot priekšrocības attiecībā pret konkurentiem.

V – vājās puses

Faktori (spējas vai īpašības), kuras nepieciešamas izvēlētajābiznesa modelī, bet nepiemīt vai arī pagaidām nav pieejamas. Sākuma stadijā tie var būt vērā ņemami ierobežojumi (šķēršļi) konkrētā biznesa uzsākšanai, bet savā veidā tas ir kā plāns (ceļa karte) savu spēju uzlabošanai nākotnē. Vienīgi ar vēsu galvu jānovērtē, vai šīs vājās puses nākotnē ir reāli novēršamas, vai arī nē.

Te var pieminēt gan finansiālos, gan tehniskos, gan jurdiskos un citus ierobežojumus, kuri ar laiku, varbūt, ir pārvarami, bet noteikti ievērojami ierobežo biznesa izsākšanu un panākumus sākuma stadijā.

I- iespējas

Viss, ko jums var dot paredzētā biznesa modeļa īstenošana – sākot no paša kvalifikācijas paaugstināšanas, jaunu noieta tirgu apgūšanas, noteiktas tirgus nišas daļas iegūšanas un citi faktori, kuri notikumus var virzīt jums vēlamā virzienā.

D – draudi

Tā ir sava veida apstākļu sakritības (iestāšanās), kuras var prognozēt, bet tās var ievērojami ietekmēt (bremzēt) plānoto biznesu. No visiem apdraudējumiem nav iespējams izvairīties, tomēr jau laikus var plānot savu rīcību gadījumos, kad šie draudi (riski) kļūst reāli.

Kopsavilkums

Plānojot sākt savu biznesu,ieteicams pārdomāti veikt vairāku variantu (biznesa modeļu) SVID analīzi, lai noskaidrotu, kurš no variantiem konkrētajā brīdī ir vispiemērotākais. Piemēram, kurš variants sola lielāku atdevi ar mazākiem sākuma ieguldījumiem, kurā gadījumā mazāk nenovēršamu riska iespēju, kuram variantam atbilstošas paša zināšanas un prasmes.

Nekad nav garantijas, ka tas bizensa veids, kurš nesis panākumus jūsu paziņām, draugiem vai citiem komersantiem, būs piemērots arī jums.

Vairāk teoriju par SVID analīzi varat lasīt arī šeit.

Turpmāk – biznesa interneta vidē SVID analīze.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather